" ağlama duvarı" etiketli makaleler görüntüleniyor

Kudüs

Dec 25, 2011   //   Yazar: ArastiranBatu   //   Uncategorized / Kategorisiz  //  1 Yorum

Mescid-i Aksa

Ağlama Duvarı

Holy Sepulchre

Birçoğumuzun o “Kutsal Şehir” olarak bildiği Kudüs’ü sizler için daha detaylı bir şekilde araştırdık.

Şehrin tarihi önemine değinmeden önce “neden 3 ana din için önemli?” anlatacağım.

Kudüs; üç semavi din için de kutsal bir şehir olarak kabul edilir, Yahudiler Hz. Süleyman’ın tapınağının batı duvarının kalıntıları olan

Ağlama Duvarı’nı kutsal mekan kabul ederler ve bu duvarın önünde dua ederek ağlarlar.

Hz. İsa’nın gömülü olduğu yer olduğuna inanıldığından buraya inşa edilen “Holy Sepulchre” kilisesi tüm Hristiyanlarca kutsal bir hac merkezidir.

Ayrıca Hz. Muhammed’in Mi’rac sırasında göğe yükseldiği yer olması hasebiyle ve Mescid-i Aksa’nın burada bulunması sebebiyle Kudüs, Müslümanlar için de kutsaldır.

En üstteki 3 resimde sırasıyla (yukarıdan aşağıya): Mescid-i Aksa, Ağlama Duvarı ve Holy Sepulchre yer almaktadır.

Kudüs’ün Müslümanlar İçin Önemi

Bunun en önemli nedeni Hz. Muhammed’in buradan Mirac’a yükselmesi ve Müslümanların ilk kıblesinin burası olmasıdır.

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de Mescidi Aksa’dan adıyla söz etmekte ve bu mescidin etrafının mübarek kılındığını bildirmektedir. Bu konuda İsra suresinin birinci ayetinde şöyle buyuruluyor:

“Kulunu, kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için bir gece Mescidi Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa’ya yürütenin şanı pek yücedir. Şüphesiz o duyandır, görendir.”

- Kudüs kurulduğu günden buyana vahyi, ilahi tebliği ve peygamberlik müessesesini temsil etmiştir. Dolayısıyla burası kurulduğu günden beri bir İslâm şehridir. Çok sayıda peygamber hayatlarının en azından bir bölümünü bu şehirde geçirmiştir. Son peygamber Hz. Muhammed de miraca yükseltilirken Kudüs’e kadar getirilmiş ve oradan göklere çıkarılmıştı. Allah dileseydi onu Mekke’den de göklere yükseltebilirdi. Ancak İsra ve Mirac olayında Hz. Peygamber’e refakat eden Cebrâil’in onu önce Kudüs’e getirmesi sonra göklere yükseltmesi bu şehrin taşıdığı mana ve önem dolayısıylaydı. Yüce Allah son peygamberi Hz. Muhammed’in Kudüs’ü ziyaret etmesini ve bu peygamberler şehrindeki ilâhi âyetlere şahit olmasını dilemişti.

Kudüs’ün Hristiyanlar İçin Önemi

Bunun nedeni Hz. İsa’nın Holy Sepulchre (Kutsal Kabir Kilisesi)’de gömülü olduğu sanılmasıdır. Hrisitiyanlik için Kudüs, tarihin basladigi  ve bitecegi yerdir. Yine de Hristiyan ilahiyatinda Kudüs karmasik bir yer tutar. Sehir bir yandan Isa’nin yakalanip çarmiha gerildigi ve gömüldügü, yikimi Isa tarafindan önceden haber verilmis bir sehirdir. Bunun yaninda Son Günlerin Vaadleri ile de birlestirilen bir Kutsal Sehirdir. Haçlilarla birlikte Kudüs’ün Hristiyanlik için ifade ettigi dini önem siyasal bir boyut kazanmistir.

Kudüs’ün Israil tarafindan ele geçirilip bir Yahudi sehrine dönüstürülmesi Hristiyan dünyasinda farkli kanaatler ortaya çikardi. Bazilari bu gelismeyi tarihi gelismelerde vuku bulan bir hata olarak görürken bazilari bunun vadedilen Yeni Kudüs’ün kurulmasi için gerekli bir basamak olduguna inanirlar. Bugün Vatikan’in Israil ile alakali politikasi temelde Katoliklerin Kutsal Mekanlara ulasimini ve buralarda ayinlerin gerçeklestirilmesini garanti altina alacak sekildedir.

Çarmıha Gerilmiş İsa

Kudüs’ün Yahudiler İçin Önemi

Kudüs’ün Yahudilik için önemi Süleyman Mabedi’nin bu şehirde bulunmuş olmasına dayanmaktadır. Yahudiler Kudüs’e ‘Ötelerin Sehri’ nazari ile bakarlar ve burası Allah’in Evi olarak kabul edilir. Yahudilerin kutsal kitabi Eski Ahit’te Kudüs’ün önemi ‘Son Günlerde’ ve ‘Adalet Gününde’ belirginlesir. Isayahu peygambere göre Kudüs ‘Adalet Şehridir’. Yahudi inancina göre burada son mahkeme kurulacaktir. Ayni zamanda Kudüs, Eski Ahit’te Beni Israil’i sembolize etmektedir. Onun yikilmasi Israilogullarinin sürgüne gönderilmesi demektir. Ve gelecekte yeniden imari da Israiloğullarinin sürgünden dönüsünün ifadesidir. Yahudi tarihinde Ikinci Mabed döneminde Kudüs bir hac şehri haline gelmiştir. MS 70 yilinda sehrin yikilmasi ile sürgüne gönderilen Yahudiler için yikik sehir kendi gurbet ve perisanliklarini sembolize etmektedir.

Kudüs Tarihi

Kudüs, 6 bin yıllık tarihin adıdır. Bu, Kudüs’ü dünya üzerindeki en eski şehirlerden biri yapar. Kudüs, üç İbrahimi din için özel ve kutsal şehirdir. M.Ö. 10.yüzyıldan bu yana Museviliğin en kutsal şehri ve ruhani merkezidir. Aynı zamanda şehir Hıristiyanlık için tarihin başladığı ve biteceği yerdir. Müslümanlar için de Mekke ve Medine’den sonra üçüncü kutsal mekânın bulunduğu şehirdir. Yeryüzü nüfusunun nerdeyse tamamına yakınının ortak şehridir. İnsanlığın dünyayı anlamlandırma sürecinde başvurduğu referans bir imgedir. İnsanlığın ortak projesidir Kudüs.

Camiler, kiliseler ve sinagoglar adeta içiçe girmiş durumda. Sabahın erken saatlerinde müezzinlerin sesine karışan çan gürültüleri ve ağlama duvarı önünden yükselen yakarmalar dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek bir manzara oluşturur. Müslümanlar, Museviler ve Hıristiyanlar bin metrekareyi geçmeyen Eski Kent’teki kutsal mekânlar arasında gidip gelir.

Altı bin yıldır insanların oturduğu sanılan Eski Kent, her kenarı yaklaşık 900 metre uzunluğunda surlarla çevrili dikdörtgen bir alandan oluşur. Kudüs’ün sur içinde kalan bölümü Eski Şehir olarak anılmaktadır. Bir proje olarak Kudüs’ün tarihi, eni boyu 900 metre olan bu alanda bulunan kutsal mekânlar üzerinden şekillenmektedir. Kudüs’ün Eski Kent bölgesinde 220 dinî mekân bulunuyor. Kentin en göze çarpan yapısı olan surları, Kanuni Sultan Süleyman, 1538–1540 yılları arasında, Haçlılar dönemine ait kalıntıların üzerine yaptırmış.

7. yüzyılın sonlarında yapılan Kubbetü’s-Sahra’nın ve Mescid-i Aksa’nın bulunduğu yere Harem-i Şerif deniyor. Ağlama Duvarı ise Harem-i Şerif‘i çevreleyen duvarın bir parçası. Uzunluğu 50, yüksekliği 18 metre. Hz. Süleyman’ın yaptırdığı Kudüs Tapınağı’nın tek kalıntısı olan Ağlama Duvarı, Musevilerin kutsal saydığı dua ve hac yeri.

Kudüs’ün paylaşılamamasının temelinde, yerleşim bölgelerinin yani Müslüman, Hıristiyan ve Musevi mahalleleri ile kutsal mekânların birbirlerinden net çizgilerle ayrılamıyor olmasında yatıyor. Bu kutsal köşenin denetimini ele geçirmek için mücadele hem yeraltında hem de üstünde hala sürüyor. İsrailliler, tapınağın kalıntılarına ulaşmak için Harem-i Şerif’in altında tüneller kazmakta ısrar ediyor. Böylece anlaşmazlık hem yatay eksende hem de dikey eksende çok katmanlı bir boyut kazanıyor. Ayrıca bir dinin kutsal mekânları, diğer iki din için de kutsal sayılıyor. Mescid-i Aksa Camii, Müslümanlar için olduğu kadar Museviler için de kutsal bir mekânda bulunuyor. Hıristiyanlar için kutsal olan Kutsal Büyük Kabir Kilisesi, iki camiinin ortasında yer alıyor. Ağlama Duvarı, Hz. Peygamber’in Mirac gecesinde Burak adlı atını bıraktığı yer olarak biliniyor.

Tapınak Dağı ile Kuzey Duvarı Yahudiler için, Kutsal Kabir Kilisesi Hıristiyanlar için ve Mescid-i Aksa ile Kubbetüs Sahra da Müslümanlar için kutsal merkezlerdendir.

Kudüs’te önemli sayıda Hıristiyan topluluk da yaşıyor. Hz. İsa’nın, Romalılar tarafından, sırtında tahta haç, Via Dolorosa (Hıristiyan Haç Rotası) boyunca yürütüldükten sonra çarmıha gerildiği yerde bulunan Kutsal Mezar Kilisesi, Romalı askerlerin İsa peygamberin başına dikenli zeytin dalı yerleştirdikleri Ceza Kilisesi, Hz. Meryem’in anne ve babasının oturduğu evin yerine yapılan St. Anna Kilisesi, Rus ve Yunan Ortodoksların kilisesi, Etiyopya Katoliklerinin kutsal mekânı, şehirdeki Hıristiyan topluluğunun farklı mezheplerini temsil ediyor.

Kudüs, ilk yerleşimden itibaren Salem, Yerushalayim, Yerusalim, Hierusalem, Ursalem, Yebus, Sion, Ir-Davud, Ilya, Medinetü Beyti’l-Mukaddes, Beytü’l-Makdis, Daru’s-Salem, el-Kuds vb. isimlerini aldı. Kudüs’ün almış olduğu bu isimlerin büyük çoğunluğunda ortak anlam ekseni “barış” ve “kutsal” ‘ kelimelerine dayanmaktadır.

Baştan Sona Kudüs

0 —-> Hz. İsa’nın Doğumu

30 —-> Hz. İsa’nın Hayatı

37 —-> Herod, Kudüs’ü Hasmoniler’den  aldı.

40 —-> Yahuda Bölgesi’ni Yönetmek Üzere Roma Tarafından Atanan Kral Herod Hükümdar Oldu.

70 —-> Bir Yahudi Ayaklanmasını Bastıran Romalı Birlikler, Mabedi ve Kenti Yıktı. Birçok Yahudi Sürgün Edildi.

63-141 —-> Makabi Diye Anılan Hasmoniler hem kral hem de rahip olarak hüküm sürdüler. Romalı Kral Pompeius, Tahta Kimin Varis Olacağı İle İlgili Bir Tartışmayı Gidermek Üzere 63′te Davet Edildi. Ancak o, Yahuda’yı İşgal Etti.

135 —-> Hadrianus, İkinci Yahudi Ayaklanmasını Bastırdı. Yahudiler’in Kudüs’e Girişini Yasakladı. Kenti Yeniden İnşa Ederek Aelia Capitolina Adını Verdi. Bu Kez Yahuda “Syria-Palaestina” Adı Altında Roma Vilayeti Oldu.

141-167 —-> Makedonya Kralı Büyük İskender Kudüs’ü Topraklarına Kattı. Büyük İskender’in Ölümünden Sonra Komutanı I. Ptolemaios Kudüs’ü Kendi Krallığı Olan Mısır’a Alır.

313 —-> Roma İmparatorluğu Hristiyanlığı Kabul Etti. Hristiyan Hacıları Çekmeye Başlayan Kudüs, 300 yıl boyunca Bizans’ın Bir Parçası Oldu.

332 —-> Pers İmparatorluklarından Akamanış Hanedanı’nın Kurucusu ve ilk kral Büyük Kiros Yahudileri Serbest Bıraktı. Büyük Kiros İkinci Mabed’in İnşasına izin vererek yeniden açılmasını sağladı.

335 —-> Hz. İsa’nın Çarmıha Gerilişi, defni ve dirilişininin geleneksel yönünü simgeleyen Kutsal Kabir Kilisesi (Kıyamet Kilisesi) Açıldı.

538 —-> Nebukednezar Hz. Süleyman Tapınağı’nı Yıkarak Yahudileri Babil’e Sürdü.

586 —-> Mülteci Durumda Olanlar İsrail’den Güneye, Yahuda’nın İçlerine Doğru İlerledikçe Kudüs’ün Nüfusu 1000 kişiden 20.000 kişiye çıktı. Yeni Asurlular Kudüs’ü Fethederek On Kabile’yi Dağıttı.

970-1000 —-> Kudüs ilk Yebusilerin yeri olmasının ardından Yönetim Hz. Davut’a geçer.

1993 —-> İsrail Doğu Kudüs’e Kapatma Uygulamaya Başladı.

Reklamlar

Bilim-Doğa

Takvim

April 2014
M T W T F S S
« Jan    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930